• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Наші традиції

Наші традиції

Все починається з початкової школи

Початкова школа – це символ нашого відродження. Ми пишаємось нею і покладаємо на неї великі надії. Колектив початкової школи невеликий. У ньому працюють п’ятеро висококваліфікованих досвідчених вчителів. В останні три роки ведеться робота щодо створення позитивного іміджу початкової школи. Класні кімнати набули сучасного вигляду, обладнані новими меблями. Для учнів першого класу обладнано ігрову та спальну кімнати. Вчителі початкової школи працюють над підвищенням якості навчання й виховання молодших школярів шляхом використання новітніх технологій, ефективних форм і методів навчання, розвитком здібностей кожної дитини на уроках і в позаурочний час.Для кращого задоволення потреб та інтересів учнів у навчальний план початкової школи введено такі предмети як «Логіка», «Комп’ютерна грамотність». У сучасних умовах розвитку технологій на передній план виступає завдання інтелектуального розвитку, яке включає, зокрема, розвиток здібностей дитини до засвоєння нових знань, до самостійного пошуку, обробки та засвоєння нової інформації. Вчителі початкової школи багато працюють над вихованням відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого вирішення проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Проективні технології, які використовують в своїй роботі вчителі початкової школи, сприяють вирішенню цих завдань. Учні початкових класів під керівництвом учителів працювали над проектами:

• «Наші обереги» (вч. Т. В. Семчук);

• «Хліб – усьому голова» (вч. А. В. Грозовська);

• «Книга – це велике диво» (вч. Г. М. Поплавська);

• Пізнавальний журнал «Хочу все знати» (вч. А. В. Грозовська).

Для учнів початкової школи працює інтелектуальний клуб «Чомучки» (кер. Поплавська Г.М.). Засідання в клубі викликають великий інтерес учнів 2 – 3 класів. Другий рік поспіль клуб тісно співпрацює з міською дитячою бібліотекою. Робота з обдарованими дітьми – це олімпіади з навчальних предметів, інтелектуальні конкурси та турніри знавців, виставки творчих робіт. Учні 3-4 класів беруть участь у міському конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Вчителі початкових класів великого значення надають вихованню молодших школярів. З цією метою в початковій школі створена система виховної роботи, яка включає такі основні напрямки: громадянське виховання, естетичне виховання та морально – етичне виховання. Однією з ефективних форм морально-етичного виховання є «Ранкові настанови» (вч. Г. М. Поплавська). Громадянське виховання учнів здійснюється за чотирма модулями (програма з громадянського виховання затвердженою педагогічною радою школи в березні 2008р.):

• Держава, в якій я живу.

• Живи за правилами.

• Пізнай себе.

• Я і моє здоров’я.

Традиційним стало проведення відкритих виховних заходів, які спрямовані на всебічний творчий розвиток дитини. Це такі заходи як «Свято Букваря», «Прощавай четвертий клас», «День іменинника», «Посвята у першокласники», «Чарівні слова», «Суперкозак», «Крок до зірок» тощо. Учні початкових класів займаються в гуртках естетичного спрямування: хореографічному, вокальному, театральному, декоративно – ужиткового мистецтва. Гуртками керують як працівники школи, так і працівники міського Палацу шкільної молоді. Учасники мистецьких гуртків є постійними учасниками шкільних та міських концертів. Стало доброю традицією проводити фестивалі – виставки творчих робіт учнів: «Золота осінь», «Це ж до нас прийшла зима», «Ой, ти, весно-красна!», «Небезпека очима дітей» тощо. Учителі початкових класів нашої школи – це справжні майстри своєї справи. Вони завжди йдуть у ногу з часом, відвідують майстер-класи, семінари, тренінги міського та регіонального рівнів. У їх творчому доробку навчальні та методичні посібники. Грозовська А. В. є автором посібників: «Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей молодших школярів на уроках і в позаурочний час», «Довідник з української мови для учнів початкових класів», «Цікавий урок – успішне навчання», «Картки з математики. 1 клас». Учителька була членом творчої групи по розробці програми з громадянського виховання. Поплавська Г. М. розробила методичні посібники «Вранішня настанова», «Читацька зарядка», «Інтелектуальні ігри для молодших школярів». Спільно з учнями та працівниками міської дитячої бібліотеки підготувала проект «Книга – це велике диво». Семчук Т. В. узагальнила матеріали, напрацьовані під час роботи підготовчих занять для майбутніх першокласників та випустила методичний посібник «Суботня школа». З 2008 – 2009 н.р. в початковій школі розпочато роботу по запровадженню ряду курсів експериментальної програми «Розвиток економічного мислення школярів». У 1-ому класі (вч. Грозовська А. В.) введено спецкурси «Розвивальна економіка», «Ділове спілкування» за експериментальною програмою.

Педагогічний колектив школи – творчий, відданий справі колектив однодумців. Основні завдання, над якими працює педагогічний колектив:

• підвищення рівня якості освіти шляхом

- ефективного виконання соціального замовлення по підготовці до ЗНО;

− розвитку методично-дидактичної бази викладання базових дисциплін;

− продовження роботи по виробленню єдиних вимог до учнів;

− ширшого та ефективнішого використання перспективних освітніх технологій. • завершення розробки системи моніторингу якості освіти, запровадження даної системи в практику роботи школи;

• запровадження в початковій школі (1 кл.) ряду курсів експериментальної програми, спрямованої на формування економічного мислення;

• створення ефективної системи роботи з обдарованими та здібними учнями шляхом залучення їх до науково-дослідницької та проектної діяльності;

• впровадження у практику роботи основних завдань Концепції виховної роботи школи з метою подальшого надання системності цьому виду освітньої діяльності;

• створення системи роботи за програмою громадянського виховання, схваленою педагогічною радою школи;

• створення ефективної системи моніторингу здоров’я дітей, усунення факторів, які завдають шкоди фізичному та психічному здоров’ю учнів.

В науково-методичній роботі та розвитку навчально-методичного забезпечення впроваджуються інноваційні форм методичної роботи. Оновлено навчально-методичну базу кабінетів хімії, інформатики, фізики, початкового навчання. Оновлюється матеріально-технічна база кабінетів української мови та літератури, біології, англійської мови. Колектив школи бере активну участь в педагогічних виставках навчально-методичного забезпечення (Дипломом І ступеня обласної педагогічної виставки нагороджено педагогічний колектив школи за педагогічний проект «Громадсько активна школа», 2007 рік). Матеріали педагогічного проекту «Створення позитивного іміджу навчального закладу» надруковано в журналі «Завуч» ( 2008 р.). У 2009 році четверо педагогів школи нагороджено дипломами І ступеня обласної педагогічної виставки за авторські педагогічні розробки.

Інноваційна та проектна діяльність – необхідна умова розвитку закладу

Великої уваги надає педагогічний колектив інноваційній діяльності. Школу визнано експериментальним майданчиком обласного рівня з проблеми «Школа соціального партнерства». Завершується підготовка пакету документів для визначення школи експериментальним майданчиком обласного рівня з теми «Вибір успішної професії» (автор Побірченко Н. А., доктор психологічних наук АПН України). У рамках експериментального майданчика реалізовано та реалізуються проекти «Моя квітуча школа» (неодноразовий переможець міських та обласних екологічних конкурсів, призер всеукраїнського конкурсу), «Соціальні компетенції українських, німецьких та польських школярів», «Краса, духовність та енергозберігаючі технології врятують світ» (призер міського фестивалю учнівських проектів соціально-економічного спрямування). Розроблено проект «Створення еколого-натуралістичного парку як експериментально-дослідницького центру з метою розробки інноваційної моделі екологічної освіти і виховання та нових підходів до вивчення природничих дисциплін в місті Новоград-Волинський» (проект було представлено на конкурс проектів, оголошеного Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України (визнано переможцем). Екологічний проект «Краса, духовність та енергозберігаючі технології врятують світ» також отримав грант конкурсу серед Європейських клубів на реалізацію інноваційних проектів у рамках Європейського року креативності та інновацій 2009.

Виховання особистості – основне завдання школи

Виховна робота школи організовується навколо реалізації проблемної виховної теми школи «Громадянська освіта та виховання учнів як один з найефективніших шляхів формування повноцінної особистості». Завдання виховної роботи, які вирішувались протягом навчального року:

− сприяння формуванню основних громадянських рис особистості;

− виховання людини, яка з гордістю відчуває себе громадянином держави у якій народилась і живе;

− виховання людини, яка не байдуже ставиться до проблем суспільства, бере активну роль у їх вирішенні;

− виховання особистості, позбавленої зла, особистості, яка прагне до миру та будує взаємини з оточуючими на засадах толерантності;

− формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу;

− прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють не тільки Україну, а й країни Європи;

− сприяти вихованню духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції;

− забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорона та зміцнення їх здоров’я;

− виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

− формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

− формування у дітей та молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовки їх до життя в умовах ринкових відносин;

− розвиток індивідуальних здібностей і талантів учнів, забезпечення умов їх самореалізації.

Педагогічної радою схвалено шкільну Концепцію виховної роботи, реалізується шкільна програма громадянського виховання, учнівські колективи неодноразово ставали призерами та переможцями міських та обласних творчих конкурсів та фестивалів. Позакласне життя учнів школи змістовне, яскраве, насичене сюрпризами. Протягом навчального року учні школи беруть участь у близько 60 позакласних та позашкільних заходах, 20 з яких міського рівня. До участі у шкільних святах залучається 45 % школярів. Традиційним стало проведення ряду шкільних заходів, таких як – конкурсно-розважальні програми :

• «Герой нашого часу» (9-11 кл.);

• «Хочу в армію» (7-11 кл.);

• «Козаки і козачки» (2-4 кл.);

• «Квітковий карнавал» (1-11 кл.)

Громадсько-активна школа

Адміністрація школи працює над створенням ефективної системи громадсько-державного управління навчальним закладом. Легалізовано діяльність громадської організації «Громадська рада школи», яка бере активну участь у співуправлінні школою з метою покращення середовища навчання. Така система сприяє розбудові навчального закладу у всіх сферах його діяльності, а особливо в розвитку матеріально-технічної бази. Завдяки активній участі громади було реалізовано ряд проектів, а саме «Реконструкція фасаду» (за підтримки МПВСР/ПРООН), «Відродження початкової школи» (створено сучасну матеріально-технічну базу для навчання учнів), «Інформатизація освітнього процесу» (на 80 % оновлено комп’ютерну базу школи, створено локальну мережу, комп’ютеризовано адміністративні кабінети), проведено часткову реконструкцію системи освітлення та водопостачання, розроблено проект «Система ефективного енергозбереження в умовах навчального закладу», розпочато реалізацію проекту «Реконструкція даху» (за фінансової підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні»). Школа є активним учасником проекту «Кожна краплина має значення», який здійснюється за підтримки програми ПРООН та компанії «Соса – соlа).

Кiлькiсть переглядiв: 1222

Коментарi

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Березень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031